26.02.2020г.

КВАРТИРИ И ОБЯВИ В СВИЛЕНГРАД И РЕГИОНА!

АВС ПроФайър ЕООД

АВС ПроФайър ЕООД (19.04.2019)

сфера на дейност:

адрес: Свиленград, ул. „Кл. Охридски“ 9 (карта)

телефон - 0888466173

website: http://www.abcprofire.eu

e-mail: abcprofire@abv.bg

"АВС ПроФайър" ЕООД е дружество създадено през 2015 год. Основният предмет на дейност е комплексно и системно пожарообезопасяване на обекти от всички функционални класове, на всички етапи. От Идеята и Проектирането до Изпълнение, Въвеждане в експлоатация и Поддръжка. Екипът ни предлага консултантски услуги по пожарна безопасност и прилагане на действащото законодателство в тази сфера. Изготвяме проекти по част „Пожарна безопасност“, проекти на пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни инсталации, както и системи за отделяне на дим и топлина. Изпълняваме проекти и извършваме монтажи на пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни инсталации, както и вентилационни системи за отделяне на дим и топлина. Изготвяме концепции, противопожарни досиета и планове за защита при бедствия на обекти, схеми и планове за евакуация. Провеждаме професионално обучение на персонала и проиграване на аварийните планове, Сервиза и поддръжката на системите за пожаробезопасност, както и доставка на специално противопожарно оборудване е нашето амплоа. "АВС ПроФайър" ЕООД предлага пълната гама противопожарни уреди и съоръжения. В тясно партньорство сме с фирми и компании, утвърдили се във всички форми на проектиране и конструиране на строежи. „АВС ПроФайър” ЕООД е представител на чешката фирма "PROIZS", която е водеща в Европа при производството и продажбата на уреди и съоръжения за пожаро-приложен спорт. Ние предлагаме до най-малкия детайл всичко за пожаро-приложния спорт, включително и времеизмервателни електронни уредби. "АВС ПроФайър" ЕООД върши всичко професионално за вашата противопожарна защита и за вашето спокойствие.

3. АВС ПроФайър ЕООД 3. АВС ПроФайър ЕООД 3. АВС ПроФайър ЕООД
За контакти: admin@kvartiri-svilengrad.com
Условия за ползване