26.02.2020г.

КВАРТИРИ И ОБЯВИ В СВИЛЕНГРАД И РЕГИОНА!

Основно училище "Христо Ботев" (26.06.2017)

сфера на дейност: Общински услуги

адрес: друго населено място, с. Левка, ул. "Ж. Кюри" 2 (карта)

телефон - 03774/ 2226

website: http://www.ouhristobotev-levka.com/index.php

e-mail: ou_levka@abv.bg

Основните ни приоритети са: превръщане на училището в желана територия за учениците, в привлекателна и авторитетна институция, приобщаване на учениците от малцинствените етнически групи,осигуряване на делова и спокойна атмосфера в учебните часове, наситена с емоции извънкласна дейност, насочена към съхраняване на българските традиции и родолюбие.
Основно училище
За контакти: admin@kvartiri-svilengrad.com
Условия за ползване